Eur-1 & Eur-Med

Explect, 2 Mei 2022

EUR-1

 

Een EUR.1 is een certificaat waarmee in het land van bestemming een verlaging of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen (zogenaamde tariefpreferenties). Een EUR.1 wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) aan de ene kant en een groot aantal landen of gebieden aan de andere kant waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpreferenties toekennen.

 

In bepaalde gevallen zijn de overeenkomst unilateraal. (Eenzijdig) Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen bij invoer in de Europese Unie wel korting of vrijstelling terwijl goederen van preferentiële oorsprong uit de EU dit niet krijgen bij invoer in de betreffende partnerlanden. De “oorsprongsregels” voor het EUR.1 certificaat zijn vastgelegd in de oorsprongsprotocollen van de betreffende overeenkomst.

 

Het aanvragen en geldig laten maken van een EUR.1 certificaat vindt plaats bij de Kamer van Koophandel en de Nederlandse douane. Voor zendingen waarbij de factuurwaarde lager is dan € 6000 kan in plaats van het EUR.1 certificaat een factuurverklaring worden gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor zendingen met onbeperkte waarde een factuurverklaring te gebruiken. Voor deze laatste optie dient er bij de douane een vergunning te worden aangevraagd, de zogenaamde vergunning “Toegelaten Exporteur”. In beide gevallen wordt er geen gebruik meer gemaakt van het EUR.1 certificaat. Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR.1 certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

 

EUR-MED

 

Een EUR-MED Certificaat is een variant op het EUR-1 Certificaat en is alleen geldig als je handelt met landen waar Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt.

 

Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Door een EUR-MED (digitaal) aan te vragen bij de Kamer van Koophandel kun je profiteren van lagere of zelfs vrijstelling van invoerrechten naar het desbetreffende partnerland. Het EUR-MED geldt alleen als je handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt en wordt gebruikt in plaats van het EUR-1.

 

Voor zendingen met een waarde lager dan € 6.000, – hoef je geen EUR-MED aan te vragen, maar kun je volstaan met een factuurverklaring net als bij het EUR-1. Het gebruik van een EUR-MED is niet verplicht, maar biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland doordat goederen/producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling.


EUR1