EORI-nummer

Explect, 8 December 2022

EORI-nummer


Om producten te kunnen importeren, exporteren of door te voeren via de EU heb je een verplicht uniek identificatienummer nodig, dit noemen we een EORI-nummer. EORI staat voor Economic Operator Registration and Identification. Verwar je EORI-nummer niet met je btw-nummer. Ook heb je een EORI-nummer nodig als je bijvoorbeeld aangifte gaat doen of een vergunning aanvraagt. Je hebt ook een EORI-nummer nodig als je de aangifte laat doen.

Dit nummer zorgt ervoor dat gegevens sneller worden uitgewisseld in de EU. Dat werkt efficiënt, niet alleen voor de douane, maar ook voor jou.


EORI-nummer zijn alleen voor marktdeelnemers.


EORI-nummer zijn er voor rechtspersonen, zoals een BV. Maar ook voor natuurlijke personen met een bedrijf – de eenmanszaak Over het algemeen komt je EORI-nummer kom overeen met het in het land waar je woont, of waar de hoofdvestiging zit van je bedrijf. Daarnaast kan een bedrijf maar één EORI-nummer hebben, ook in het geval dochterondernemingen. Die zullen hetzelfde EORI-nummer moeten gebruiken.


Hoe kom ik aan een EORI-nummer?


Het hangt van jouw situatie af of je dat nummer zelf kunt samenstellen of dat je het moet aanvragen. Op de website van de belastingdienst lees je hier meer over.

57302-1-min