Woonaccessoires importeren doe je zo!

Door: Explect, 28 Maart 2022

Woonaccessoires

Bij het importeren van producten krijg je te maken met verschillende regels.

Stel je wilt woonaccessoires gaan importeren dan moet je als importeur weten van welke materialen je product is gemaakt en de geldende producteisen kennen. Importeer je de goederen buiten de EU dan krijg je met douaneregels te maken.


Accessoires zoals manden, vazen, spiegels, lampen, beeldjes, bloempotten, schalen, vloerkleden, kaarsen zijn er in verschillende soorten en materialen. Van buiten de EU importeren de Nederlandse importeurs dergelijke producten uit landen als China, India, Vietnam en Turkije. Maar waar moet je als importeur op letten.

Het begint met de producteisen, er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Voldoen de producten aan deze richtlijnen dan kan het invoeren beginnen.


Je doet invoeraangifte bij de Nederlandse Douane als de woonaccessoires uit een van buiten de EU importeert. Hoeveel invoerrechten er betaald moeten worden hangt af van de goederencode van het product dat geïmporteerd wordt.


Importeer je woonaccessoires uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, dan betaal je voor deze producten mogelijk minder of geen invoerrechten. De producten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de producten toereikend zijn bewerkt en geproduceerd in het verdragsland.

De preferentiële oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of Attesten van Oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of verklaring je nodig hebt, hangt af van het verdragsland. Is het product bij invoer al vrijgesteld van invoerrecht, ongeacht het land waar het vandaan komt, dan is een oorsprongscertificaat of verklaring niet nodig.


Het is mogelijk dat er voor de import van sommige handgemaakte woonaccessoires een niet-preferentiële tariefcontingent geldt. Dit betekent dat je deze producten binnen een bepaalde periode met vrijstelling van invoerrechten mag invoeren wanneer ze met de hand zijn vervaardigd in bepaalde landen. De voorwaarde is wel dat je dit bij invoer met een echtheidscertificaat moet kunnen aantonen.

Deze vraagt je leverancier aan bij de bevoegde instanties in zijn land.

Ook geldt er voor het contingent een maximale invoerhoeveelheid binnen deze vrijgestelde periode. Heb je de hoeveelheid van het tariefcontingent bereikt, dan betaal je vanaf dat moment het normaal geldende tarief aan invoerrechten.


Bij invoer van woonaccessoires in Nederland betaal je Nederlandse btw. Je mag in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Ga je regelmatig importeren? Dan kan je bij de Belastingdienst een artikel 23 aanvragen, met deze vergunning hoef je de btw op het moment van invoer niet te betalen. Je mag dan de btw verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit. 


Hout of bedreigde dier- en plantensoorten in woonaccessoires.

Door de Europese houtverordening ligt er een verbod op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout, dit geldt ook voor de producten die van illegaal gekapt hout worden geproduceerd. Je moet kunnen aantonen dat de herkomst van de producten legaal is. Dat doe je met de volgende 3 stappen:

·        Je verzamelt gegevens over de herkomst van het hout en bewaart die 5 jaar.

·        Je voert risicoanalyses uit, waarmee ingeschat kan worden of het hout legaal is gekapt.

·        Je neemt maatregel, zodat het risico dat je illegaal hout verhandelt verwaarloosbaar is.

Deze stappen vormen samen het stelsel van zorgvuldigheideisen. In het internationale handelsverkeer noemen we dit ook wel Due Dilligence System (DDS).


Voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten is er de overeenkomst CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) De overeenkomst tussen 183 landen gaat over de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor woonaccessoires waarin deze zijn verwerkt. Soms is commerciële handel in zijn geheel verboden, terwijl voor andere soorten invoerbeperkingen gelden. 


Richtlijnen voor verlichtingsartikelen

Lampen en verlichtingsarmaturen die op de Europese markt komen moeten voorzien zijn van een CE-markering. Hierdoor weet men dat de producten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De eisen hiervoor zijn terug te vinden in de Europese richtlijnen.

Verder geldt er ook een laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn en kan er ook sprake zijn van de Richtlijn Radioapparatuur. Deze laatste richtlijn is van toepassing op Led-verlichting die zijn voorzien van zender en ontvanger voor radiogolven. Geldt de richtlijn radioapparatuur voor je producten? Dan vervalt de EMC-richtlijn.

Naast de bovenstaande richtlijnen zijn er voor verlichtingsartikelen ook nog de volgende richtlijnen beschikbaar, de Ecodesignrichtlijn voor efficiënter energieverbruik en de RoHS-richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische artikelen.

Ook krijg je als importeur van verlichtingsapparatuur te maken met de WEEE-richtlijn. Dit is een richtlijn naast de CE-richtlijn. Deze richtlijn gaat over het inzamelen en verwerken van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Bevat je verlichtingsartikel batterijen? Houdt dan de richtlijnen voor batterijen en accu’s aan.


Bescherming tegen chemische stoffen

Door de Europese wet REACH worden mens en milieu beschermt tegen de gevaren van chemische stoffen. Deze wet legt een verbod of beperking op aan productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke chemische stoffen in de EU. Hierin worden ook regels voor de aanwezigheid van deze stoffen in woonaccessoires. Denk hierbij aan schadelijke chemische stoffen die in of op textiel, hout, kunststof, glas of keramiek zijn aangebracht of verwerkt.


Risico's contactmaterialen levensmiddelen

Tenslotte geldt er voor producten die met levensmiddelen in contact komen, denk hierbij aan servies, schalen, kommen of bewaardozen de Europese wetgeving. In deze producten kunnen stoffen worden afgeven die terechtkomen in voedsel, dit kan leiden tot een verandering van smaak of geur van levensmiddelen of kunnen schade leveren voor de gezondheid. 


Weet waar je als importeur op moet letten.

Ga bij de juiste instanties na of jouw producten voldoen aan de richtlijnen. Voor meer import vragen neem dan contact op met onze experts.