Waarom de Containerprijzen Weer Toenemen in Juni 2024

Door: Explect, 5 Juni 2024

container prijzen juni 2024

Inleiding

De wereldwijde logistieke sector staat opnieuw voor uitdagingen nu de containerprijzen in juni 2024 weer stijgen. Een combinatie van verschillende factoren leidt tot een tekort aan containers, wat resulteert in langere wachttijden voor afvaarten. In dit artikel gaan we dieper in op de oorzaken van deze ontwikkelingen en bieden we praktische tips voor webshop managers, groothandel coördinatoren en inkopers om

met deze situatie om te gaan.


Oorzaken van Stijgende Containerprijzen

1. Herstel van de Wereldwijde Vraag

Na een periode van economische onzekerheid zien we nu een sterk herstel in de wereldwijde vraag naar goederen. Consumentenbestedingen nemen toe, wat leidt tot een grotere behoefte aan transport en dus meer vraag naar containers​ (Global Trade Mag)​.


2. Beperkingen in Capaciteit

De scheepvaartsector kampt met capaciteitsbeperkingen door onderhoud aan schepen en vertragingen in havens. Dit resulteert in minder beschikbare schepen, wat de prijzen opdrijft​ (ING Think)​​ (S&P Global)​.


3. Geopolitieke Spanningen en Natuurrampen

De huidige crisis in de Rode Zee heeft geleid tot langere vaarroutes en beperkte capaciteit. Hierdoor stijgen de containerprijzen, vooral op belangrijke handelsroutes zoals China-Europa​)​.


4. Seizoensgebonden Invloeden

De zomermaanden brengen traditioneel een piek in de transportvraag vanwege seizoensgebonden producten. Dit jaar is geen uitzondering, en de toegenomen vraag naar containers draagt bij aan de prijsstijgingen​.


Gevolgen van Containertekorten

1. Verlengde Wachttijden voor Afvaarten

Met minder beschikbare containers en schepen nemen de wachttijden voor afvaarten toe. Dit heeft een domino-effect op de leveringsketen, waardoor vertragingen in de levering van goederen ontstaan​.


2. Hogere Transportkosten

De stijgende containerprijzen vertalen zich direct in hogere transportkosten voor bedrijven. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot hogere consumentenprijzen​ (ING Think)​.


3. Voorraadbeperkingen

Voorraadbeheer wordt een grotere uitdaging door de onvoorspelbare leveringen. Bedrijven moeten anticiperen op langere levertijden en mogelijk hun voorraadstrategieën aanpassen om aan de vraag te voldoen​.


Tips voor Webshop Managers, Groothandel Coördinatoren en Inkopers

Webshop Managers

 • Optimaliseer voorraadbeheer: Monitor voorraadniveaus nauwkeurig en plaats bestellingen tijdig om tekorten te voorkomen.
 • Communiceer met klanten: Informeer klanten over mogelijke vertragingen en stel realistische levertijden in.
 • Diversifieer leveranciers: Werk samen met meerdere leveranciers om risico's te spreiden.


Groothandel Coördinatoren

 • Plan vooruit: Houd rekening met langere wachttijden en pas de planningen van afvaarten en leveringen dienovereenkomstig aan.
 • Versterk relaties met vervoerders: Onderhoud goede relaties met logistieke partners om prioriteit te krijgen bij de toewijzing van containers.
 • Optimaliseer transport: Maak gebruik van multimodale transportoplossingen om de afhankelijkheid van zeecontainers te verminderen.


Inkopers

 • Onderhandel slimme contracten: Sluit langetermijncontracten af om prijsschommelingen te minimaliseren.
 • Beoordeel alternatieve routes: Overweeg alternatieve transportroutes die minder congestie vertonen.
 • Zorg voor kwaliteit: Houd vast aan kwaliteitscontroles, zelfs bij de druk om snel te leveren.


Conclusie

De stijgende containerprijzen en het tekort aan containers in juni 2024 zijn het gevolg van een combinatie van toenemende vraag, capaciteitsbeperkingen, supply chain disrupties en seizoensgebonden invloeden. Door proactief te handelen en strategische aanpassingen te maken, kunnen bedrijven deze uitdagingen het hoofd bieden en hun leveringsketen efficiënter beheren.



Actiepunten en Tips in Bulletpoints

 • Webshop Managers:
 • Monitor voorraadniveaus en bestel op tijd.
 • Communiceer duidelijk met klanten over levertijden.
 • Diversifieer leveranciers.
 • Groothandel Coördinatoren:
 • Plan leveringen vooruit.
 • Onderhoud goede relaties met logistieke partners.
 • Maak gebruik van multimodale transportoplossingen.
 • Inkopers:
 • Sluit langetermijncontracten af.
 • Overweeg alternatieve transportroutes.
 • Handhaaf kwaliteitscontroles.


Verlaat je nu al de website?

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, stel je vraag hieronder