CBAM Regel en Wetgeving

Door: Explect, 16 Oktober 2023

all-your-import-and-export-needs-portrait-of-a-ma-2022-12-14-23-23-06-utc-min

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Wat Importeurs Moeten Weten


Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een belangrijk initiatief van de Europese Unie om de import van koolstofintensieve producten aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze producten in lijn zijn met de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU. Deze regeling brengt echter nieuwe verplichtingen en vereisten met zich mee voor importeurs. Hier is een uitleg over wat jij moet weten over CBAM:

 

1. Wat is CBAM?

CBAM staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism en is in wezen een douaneheffing op bepaalde goederen die de EU binnenkomen. Deze heffing is gebaseerd op de hoeveelheid koolstofuitstoot die wordt gegenereerd tijdens de productie van deze goederen. Het hoofddoel van CBAM is om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat voor Europese bedrijven en hun internationale concurrenten. Dit wordt bereikt door de klimaatkosten te verrekenen in de prijs van geïmporteerde producten.


2. Welke Goederen Vallen Onder CBAM?

CBAM is van toepassing op een reeks koolstofintensieve producten, waaronder cement, elektriciteit, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, waterstof en afgeleide producten. De lijst van producten volgt de gecombineerde nomenclatuur (GN). U kunt deze lijst raadplegen om te bepalen of de goederen die u importeert onder CBAM vallen.


3. Rapportageplicht voor Importeurs

Vanaf het vierde kwartaal van 2023 worden importeurs van CBAM-goederen verplicht om elk kwartaal een CBAM-rapport in te dienen. Dit rapport moet binnen een maand na afloop van elk kwartaal worden ingediend. In het rapport moeten gegevens worden opgenomen over de koolstofemissies van de geïmporteerde goederen en andere relevante informatie.


4. Uitzonderingen en Flexibiliteit

Er zijn enkele uitzonderingen op CBAM, gebaseerd op equivalentie van CO2-prijzen in bepaalde derde landen en gebieden. Bovendien is CBAM niet van toepassing op goederen uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Ook zijn e-commerce goederen met een waarde tot €150 per zending vrijgesteld van CBAM. Importeurs kunnen ook gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging, vooral als ze buiten de EU zijn gevestigd.


5. Emissiegegevens Verzamelen

Importeurs moeten emissiegegevens verzamelen van de producenten van de geïmporteerde goederen. Dit omvat informatie over directe emissies, indirecte emissies en emissies van inputmaterialen. Het is de verantwoordelijkheid van de producenten om deze gegevens te verstrekken.


6. Specifieke Eigenschappen van Goederen

Voor sommige CBAM-goederen moeten specifieke parameters worden bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid clinker die is gebruikt voor de productie van een ton cement. Deze informatie is cruciaal voor de berekening van koolstofuitstoot.


7. Rapportage Deadlines

De eerste CBAM-rapportage, voor het vierde kwartaal van 2023, moet uiterlijk op 31 januari 2024 worden ingediend. Het laatste rapport in de overgangsperiode omvat het vierde kwartaal van 2025. Importeurs hebben tot twee maanden na afloop van elk kwartaal om het rapport aan te vullen of te wijzigen.


CBAM brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor importeurs, en het beoogt bij te dragen aan de vermindering van koolstofemissies en de overgang naar een duurzamere economie in de EU. Het is van groot belang voor importeurs om tijdig te plannen en zich voor te bereiden op deze nieuwe regeling om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om eventuele handelsverstoringen te voorkomen. Een goede voorbereiding is essentieel om soepel te blijven opereren in de wereld van internationale handel onder deze nieuwe regelgeving.


Belangrijke Pagina's voor Jou: Identificatie van Goederen en Broeikasgassen


We hebben een paar handige pagina's toegevoegd aan het artikel om jou te helpen bij het identificeren van goederen onder de CBAM-regeling. Deze informatie is speciaal voor jou toegevoegd:


  • GN-codes voor Identificatie van Goederen: Op deze pagina vind je een lijst met GN-codes die relevant zijn voor CBAM, gebaseerd op Verordening (EEG) nr. 2658/87. Hiermee kun je eenvoudig nagaan of jouw geïmporteerde goederen onder de regeling vallen.
  • Tabel van Broeikasgassen: In deze tabel vind je specifieke informatie over de broeikasgassen die verband houden met de goederen die genoemd worden in punt 1 van de regeling. Dit helpt je snel te bepalen welke broeikasgassen relevant zijn voor jouw importactiviteiten.


Deze toevoegingen zijn bedoeld om het voor jou makkelijker te maken om te voldoen aan de CBAM-regeling en om duidelijkheid te scheppen over de specifieke goederen en broeikasgassen die onder deze regeling vallen. We adviseren je om deze informatie te raadplegen en deze te integreren in jouw importproces, zodat je zonder problemen aan de wettelijke vereisten kunt voldoen en soepel kunt handelen binnen de EU.

We hopen dat deze aanvullingen je helpen bij je importactiviteiten en je ondersteunen bij het naleven van de nieuwe EU-voorschriften met betrekking tot koolstofintensieve producten.


Download de belangrijkste pagina's voor jou hier

Of Download hier het volledige EU-rapport


 

Verlaat je nu al de website?

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, stel je vraag hieronder