Container Vrijgave Bericht (CVB)

Door: Explect, 23 September 2021

engineer-inspect-container-business-logistic-concept-import-export-concept

Vanaf 4 oktober 2021 gaat de douane met het zogenoemde Container Vrijgave Bericht (CVB) werken.

Je mag dan pas invoeraangifte doen ná aankomst van een schip in een Nederlandse haven.

Dit geldt niet alleen voor containers, maar voor álle lading over zee.

De komst van het CVB heeft belangrijke gevolgen voor jou.

De belastingdienst controleert of je niet te vroeg aangifte doen en vergelijkt jouw aangiftegegevens met de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO).

Het CVB zorgt daarmee voor een betere aanzuivering van de ATO. Zo is minder kostbaar na speurwerk nodig.

De regel is dat een importeur of zijn vertegenwoordiger pas een aangifte kan doen nadat het schip is aangemeerd.

Zo’n aangifte kan een invoeraangifte zijn, maar bijvoorbeeld ook een aangifte voor douanevervoer.

Momenteel wordt hier nog niet op gehandhaafd en kan een aangifte ook voor dat moment worden gedaan. Als er vanaf 1 oktober de aangifte wordt gedaan voor de aankomst van het schip, wordt deze geweigerd in het douanesysteem. Het gevolg

van de weigering is dat de lading unit dan niet kan worden meegenomen door het vervoermiddel dat de goederen komt afhalen. Dit kan leiden tot opstoppingen op de terminals, maar ook tot vertragingen in de toeleveringsketen, met alle gevolgen van dien.

 

De reden voor de veranderingen.

 

Er zijn twee redenen waarom de douane zijn werkwijze verandert.

De eerste is simpelweg dat de Europese wetgeving niet toelaat dat een nadere aangifte al gedaan vóór de aankomst van het schip. De tweede belangrijke reden is dat de huidige werkwijze leidt tot veel administratieve lasten voor zowel de douane als de bedrijven. De verschillen tussen de aangifte

voor tijdelijke opslag en de verdere aangifte moeten achteraf alsnog worden rechtgetrokken. Vaak betekent dit dat de terminaloperator achteraf degene die de verdere aangifte deed moet aanmanen. De Brexit heeft de noodzaak voor verandering van de werkwijze nog eens verder aangetoond, in deze stroom treden veel mismatches op.

 

Vooraangifte

 

De douane biedt nu al de mogelijkheid een vooraangifte te doen.

Deze is wat betreft inhoud vergelijkbaar met een normale aangifte, maar kan al 30 dagen voordat de goederen aankomen worden gedaan. De douane past op de vooraangifte dezelfde risicoanalyse toe als op een normale aangifte, en informeert bedrijven die over een AEO-vergunning beschikken zelfs of er een controle op de goederen wordt uitgevoerd. Dit geeft een importeur de mogelijkheid zijn verdere logistieke proces zo goed mogelijk in te richten.

Wanneer de goederen in Nederland aankomen, hoeft alleen nog een aanbrengbericht te verzenden, waarna de goederen kunnen worden afgehaald. Dit aanbrengbericht kan ook geautomatiseerd aan de douane worden gezonden door tussenkomst van het port community system Portbase.

Een goede voorbereiding kan heel wat stress vlak voor de invoering wegnemen en vervelende verstoringen voorkomen.

Een goede voorbereiding begint bij Explect Online. In één oogopslag kan jij zien welke formulieren, én wanneer de formulieren,

aangeleverd moeten worden voor een snel en succesvol transport.

 

Benieuwd wat Explect Online jou nog meer te bieden heeft?

 

Ons team zit voor al jouw vragen klaar, plan een afspraak met één van onze experts

zelf in.


Ontdek je liever Explect Online zelf? Maak dan vlug een account aan en ontdek zelf wat wij jou kunnen

bieden.


Verlaat je nu al de website?

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, stel je vraag hieronder